Team

QKunst bestaat uit een team van zelfstandige professionals, met elk hun eigen expertise. Wat ons bindt? Liefde voor kunst en wat het teweeg kan brengen. Vanuit deze overtuiging zetten we ons in om kunst een plek te geven in uw organisatie.

 

De kern van ons team bestaat uit kunstinhoudelijk geschoolde professionals ervaren in collectiemanagement en/of kunst in opdracht. Daarnaast hebben we expertise in huis op het gebied van bouwkundige, strategische en juridische vraagstukken, communicatie en fotografie. Voor de uitvoering werken we samen met kunsttransporteurs, art handlers, restauratoren, lijstenmakers, taxateurs en veilinghuizen.

Véronique Baar

Véronique, kunsthistoricus, is de oprichter van QKunst. Zij is inhoudelijk betrokken bij en eindverantwoordelijk voor alle projecten. Daarnaast is Véronique kunstcommissielid van het K.F. Hein Fonds.

Steven de Haas

Steven draagt bij QKunst zorg voor de bedrijfsorganisatie en treedt op als projectmanager bij kunst in de openbare ruimte.

Jet Vermaning

Jet is kunsthistoricus en verantwoordelijk voor collectiemanagement en -beleid.

Mijke Rummens

Mijke coördineert de inrichting van presentaties en is verantwoordelijk voor de inventarisaties van kunstcollecties.

Melody Toering

Melody is kunstenaar en is als projectmedewerker betrokken bij inventarisaties en (her)plaatsing van kunst.

Judith de Bruijn

Judith is kunsthistoricus en als art consultant verantwoordelijk voor de werkzaamheden rondom de collectie van Provincie Gelderland.

Ella Derksen

Ella is adviseur kunstopdrachten en openbare ruimte en betrokken bij het project Kunst voor de Noord/Zuidlijn.

Stefan van Weelden

Stefan is als bouwkundig ingenieur betrokken bij het project Kunst voor de Noord/Zuidlijn.

Nanda Janssen

Nanda is curator en schrijver en werkt vanuit Parijs. Ze biedt artistieke ondersteuning in het project Kunst voor de Noord/Zuidlijn.

Ghislaine van Drunen

Ghislaine beheert de website en de sociale media van QKunst en werkt mee aan diverse redactionele producties.

Krista Jacobsen Jensen

Krista is juridisch- en beleidsadviseur voor QKunst en is betrokken bij conceptontwikkeling en relatiebeheer.

Maarten Brouwers

Maarten is softwareontwikkelaar en designer. Hij ontwikkelde de QKunst Collectiemanagementapplicatie, beheert deze en biedt technische ondersteuning.

Imee Luteijn

Imee is kunsthistoricus en ondersteunt QKunst bij verschillende collectiemanagementprojecten.

Caroline Coffrie

Caroline is conservator bij BPD Kunstcollectie (voorheen Bouwfonds Kunstcollectie) en ondersteunt QKunst bij diverse projecten.

Marjolein van der Loo

Marjolein is kunsthistoricus en gespecialiseerd in educatie. Ze is betrokken bij diverse inventarisatietrajecten.

Mariëlle Kloosterman

Mariëlle studeerde bouwkunde en cultuurmanagement. Ze is betrokken bij grootschalige kunst in opdracht-projecten.