Referenties

Wij werken voor provincies, gemeenten, bedrijven en consortia. Hieronder vindt u een selectie van onze opdrachtgevers.

In de periode 2020-2026 worden de A12 en de A27 rondom knooppunt Lunetten in Utrecht verbreed en wordt voor deze plek een kunstwerk gerealiseerd. Provincie Utrecht faciliteert de begeleiding van het traject en heeft Véronique Baar van QKunst opdracht gegeven de projectleiding te voeren.

Achmea bezit een toonaangevende kunstcollectie, waarvan een belangrijk deel terugvoert op de rol van Achmea als pionier in het Nieuwe Werken. QKunst voert een analyse van de verzameling uit om te komen tot een tweetal kernverzamelingen.

In verband met de renovatie van alle vestigingen wilde Alliander zich heroriënteren op de samenstelling en inzet van de collectie. QKunst voerde een inventarisatie uit en ontwikkelde een kunstbeleid waarin een bijzondere herplaatsing van de kunst ruim baan krijgt.

De verhuizing van de collectie van het Fries Museum naar een nieuw provinciaal depot was aanleiding om de omvangrijke collectie onder de loep te nemen. QKunst begeleidde het museum bij het selecteren en herplaatsen van objecten die niet langer in de collectie pasten.

QKunst kreeg in 2012 opdracht van de gemeente Amsterdam voor de artistieke begeleiding van kunst voor de Noord/Zuidlijn. Daarnaast belegeidde QKunst de gemeente bij het afstoten van kunst uit de BKR-tijd.

In 2008 was de nieuwe strategie van KPN, terug naar groei, aanleiding om opnieuw naar het imago van de collectie te kijken. QKunst deed aanbevelingen op het gebied van communicatie, presentatie, collectievorming en organisatie.

PGGM beheert een eigen kunstcollectie. De uitbreiding van het hoofdkantoor en een nieuwe manier van werken waren aanleiding voor een aanscherping van het kunstbeleid. PGGM vroeg QKunst dit beleid op te stellen en de uitvoering te begeleiden.

Ram Katzir en duo Hertog Nadler werkten in opdracht van Gemeente Zwolle aan een kunstroute die het station en de binnenstad met elkaar verbindt en een connectie maakt met de historie van Zwolle: Portal. De kunstenaars vroegen QKunst om begeleiding achter de schermen.

QKunst heeft een langdurige relatie met Provincie Gelderland. Teamlid Judith de Bruijn is een dag per week als art consultant in huis bij de provincie en is daar onder meer verantwoordelijk voor advies rondom beheer, communicatie, registratie en bruiklenen.

In opdracht van Centrum Beeldende Kunst Utrecht (CBKU) formuleerde QKunst in het voorjaar van 2011 een kunstbeleidsplan voor Provincie Utrecht, met als aanleiding de ingebruikname van het nieuwe provinciehuis. Samen met CBKU begeleidde QKunst ook de uitvoering van het beleid.

Met het oog op een aanstaande verbouwing en veranderingen binnen de organisatie ontwikkelde Provincie Zuid-Holland een nieuw kunstbeleid. QKunst begeleidt de uitvoering van het beleid in nauwe samenwerking met de provinciale kunstcommissie.

QKunst is preferred partner van Rabobank Kunstzaken voor kunstadvies aan lokale Rabobanken. Om inzicht te krijgen in de collecties inventariseert en waardeert QKunst de verschillende verzamelingen, om vervolgens tot een advies op maat te komen voor elke individuele bank.

Op alle locaties van Rijndam Revalidatie in Rotterdam en omstreken hangt kunst. Het beter zichtbaar maken van de eigen collectie was één van de pijlers van het door QKunst ontwikkelde nieuwe kunstbeleid.

In opdracht van en in samenwerking met ArtOlive begeleidt QKunst de jaarlijks wisselende presentatie van de kunstcollectie van woningcorporatie Ymere.