Referenties

Wij werken voor provincies, gemeenten, bedrijven en consortia. Hieronder vindt u een selectie van onze opdrachtgevers.

Aan de A12, ter hoogte van Laagraven en op het recreatieterrein beheerd door Down Under, komt een kunstwerk dat de aandacht zal vestigen op de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Véronique Baar van QKunst begeleidt het traject.

Achmea bezit een toonaangevende kunstcollectie, waarvan een belangrijk deel terugvoert op de rol van Achmea als pionier in het Nieuwe Werken. QKunst voert een analyse van de verzameling uit om te komen tot een tweetal kernverzamelingen.

Het Juridisch Loket oriënteert zich op de inzet van kunst bij de verschillende vestigingen. Daartoe wordt de kunstcollectie in alle vestigingen in het land door QKunst geïnventariseerd en gewaardeerd.

Kunstuitleen en galerie Heden beheert ruim 15.000 kunstwerken. QKunst ondersteunt Heden bij het inventariseren, waarderen en aanscherpen van de collectie, met inzet van de QKunst collectiemanagementapplicatie.

QKunst kreeg in 2012 opdracht van de gemeente Amsterdam voor de artistieke begeleiding van kunst voor de Noord/Zuidlijn. Daarnaast belegeidde QKunst de gemeente bij het afstoten van kunst uit de BKR-tijd.

In 2008 adviseerde QKunst KPN op het gebied van onder meer collectievorming en -presentatie. In 2019 begeleidt QKunst KPN bij de aanscherping van de collectie.

Wageningen University & Research bezit een kunstcollectie die hangt en staat in de verschillende gebouwen op de campus. WUR heeft QKunst gevraagd te ondersteunen en adviseren op het gebied van collectiemanagement.

QKunst is preferred partner van Rabobank Kunstzaken voor kunstadvies aan lokale Rabobanken. Om inzicht te krijgen in de collecties inventariseert en waardeert QKunst de verschillende verzamelingen, om vervolgens tot een advies op maat te komen voor elke individuele bank.

QKunst heeft een langdurige relatie met Provincie Gelderland. Een van onze teamleden is drie dagen per week als extern conservator bij de provincie werkzaam en is onder meer verantwoordelijk voor advies rondom beheer, communicatie, registratie en bruiklenen.

PGGM beheert een eigen kunstcollectie. De uitbreiding van het hoofdkantoor en een nieuwe manier van werken waren aanleiding voor een aanscherping van het kunstbeleid. PGGM vroeg QKunst dit beleid op te stellen en de uitvoering te begeleiden.

Met het oog op een aanstaande verbouwing en veranderingen binnen de organisatie ontwikkelde Provincie Zuid-Holland een nieuw kunstbeleid. QKunst begeleidt de uitvoering van het beleid in nauwe samenwerking met de provinciale kunstcommissie.

In opdracht van en in samenwerking met ArtOlive begeleidt QKunst de jaarlijks wisselende presentatie van de kunstcollectie van woningcorporatie Ymere.