Referenties

Wij werken voor provincies, gemeenten, bedrijven en consortia. Hieronder vindt u een selectie van onze opdrachtgevers.

Aan de A12, ter hoogte van Laagraven en op het recreatieterrein beheerd door Down Under, is in 2021 een kunstwerk geplaatst dat de aandacht vestigt op de Nieuwe Hollandse Waterlinie. VĂ©ronique Baar van QKunst begeleidde het traject.

Een belangrijk deel van de kunstcollectie van Achmea voert terug op de rol van de verzekeraar als pionier in het Nieuwe Werken. QKunst voerde een analyse van de verzameling uit om te komen tot een tweetal kernverzamelingen.

QKunst mocht in 2020 werken aan een kunstbeleid voor de kunstcollectie van de TU Delft. De kern van de collectie bestaat uit gebouw- en terreingebonden werken, deels tot stand gekomen via de percentageregeling.

Kunstuitleen en galerie Heden beheert ruim 15.000 kunstwerken. QKunst ondersteunde Heden de afgelopen jaren bij het inventariseren, waarderen en aanscherpen van de collectie, met inzet van de QKunst collectiemanagementapplicatie.

QKunst kreeg in 2012 opdracht van de gemeente Amsterdam voor de artistieke begeleiding van kunst voor de Noord/Zuidlijn. Daarnaast belegeidde QKunst de gemeente bij het afstoten van kunst uit de BKR-tijd.

In 2008 adviseerde QKunst KPN op het gebied van onder meer collectievorming en -presentatie. Vanaf 2019 begeleidt QKunst KPN bij de aanscherping van de collectie. In 2021 richtte QKunst het KPN-depot in bij Boijmans van Beuningen.

Wageningen University & Research bezit een kunstcollectie die hangt en staat in de verschillende gebouwen op de campus. WUR heeft QKunst gevraagd te ondersteunen en adviseren op het gebied van collectiemanagement.

QKunst is preferred partner van Rabobank Kunstzaken voor kunstadvies aan lokale Rabobanken. Om inzicht te krijgen in de collecties inventariseert en waardeert QKunst de verschillende verzamelingen, om vervolgens tot een advies op maat te komen voor elke individuele bank.

QKunst heeft een langdurige relatie met Provincie Gelderland. De afgelopen jaren heeft ons team de provincie mogen ondersteunen bij advies rondom beheer, communicatie, registratie en bruiklenen.

De kunstcollectie van Alliander is nauw verweven met de geschiedenis van de organisatie. Na een inventarisatie van de verzameling ontwikkelde QKunst een nieuw inrichtingsconcept i.s.m. ontwerpbureau Trapped in Suburbia. QKunst ondersteunt Alliander sindsdien bij het beheer en behoud van de collectie.

Met het oog op een aanstaande verbouwing en veranderingen binnen de organisatie ontwikkelde Provincie Zuid-Holland een nieuw kunstbeleid. QKunst begeleidt de uitvoering van het beleid in nauwe samenwerking met de provinciale kunstcommissie.

In opdracht van en in samenwerking met ArtOlive begeleidt QKunst de jaarlijks wisselende presentatie van de kunstcollectie van woningcorporatie Ymere.