• Station-zuid-banner-2

Station Zuid

Zuid | Land

Station Zuid ligt boven de grond en is het enige station van de Noord/Zuidlijn dat al bestaat. Er zijn alleen perrons en toegangen aangelegd. Naar verwachting maken per dag 43.000 passagiers van dit station gebruik – als toegang naar de vele kantoren die de Zuidas rijk is, maar ook naar de ruim 2000 extra woningen die hier alleen al tot 2020 bijgebouwd worden. Voorlopig is in Station Zuid nog geen kunst voorzien.

In de toekomst komt hier een nieuwe OV-terminal met onder meer een regionaal busstation. De metroperrons van de Noord/Zuidlijn worden dan verplaatst en er komt een extra toegang die zorgt voor een goede overstapmogelijkheid op andere metro’s, (HSL-)treinen en trams. De extra toegang ligt aanzienlijk dichter bij de Vrije Universiteit.

Station Zuid wordt het knooppunt van verkeer, business en wetenschap; brandpunt van mobiliteit, macht en kennis in Nederland.

station-zuid-800

Foto: Ge Dubbelman