Kunstcommissie K.F. Hein Fonds

Ghislaine

In Nieuws Posted

Sinds juni 2018 is Véronique Baar lid van de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds. 
Dit fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, volksgezondheid en maatschappelijk werk.

Het fonds steunt initiatieven in de provincie Utrecht en verstrekt giften en garanties.
 Doel van het kunstbeleid is kunst en kunstenaars uit de provincie Utrecht te ondersteunen door middel van bijzondere lokale projecten. Jaarlijks terugkerende initiatieven zijn het K.F. Hein Stipendium en het Kunstparticipatieproject. De kunstcommissie verstrekt ook opdrachten en koopt werk ten behoeve van de collectie van het K.F. Hein Fonds.

Animatie gemaakt door Frame Order

News

Véronique Baar in K.F. Hein Fonds kunst-commissie

11/07/18