Hoogtepunten uit de collectie bij Provincie Zuid-Holland

Ghislaine

In Nieuws Posted

In de loop van dit jaar rondt de provincie Zuid-Holland de renovatie van het Provinciehuis af. Het gebouw is beschermd stadsgezicht en huisvest al ruim 50 jaar de Statenzaal, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. De renovatie en de herinrichting, door OTH architecten, zet in op verduurzaming en hergebruik.

De kunstcollectie, bestaand uit werk van kunstenaars woonachtig of werkzaam in de provincie, krijgt in het gebouw nadrukkelijk de ruimte. De provincie wil erfgoed graag doorgeven aan volgende generaties, en de kunstcollectie maakt daar deel van uit. De afgelopen jaren is de collectie (preventief) geconserveerd waar nodig.

In het gebouw worden straks hoogtepunten uit de collectie gedeeld met bezoekers, relaties en medewerkers. Dat gaat deels om werken verbonden aan de oorspronkelijke bouw van het Provinciehuis, zoals een bijzonder wandkleed van Lex Horn, een monumentale sculptuur van Sigurdur Gudmundsson en schilderijen van Bob Bonies en Peter Struycken, maar ook om werken die nadien zijn aangekocht van bijvoorbeeld Marcel van Eeden en Wout Berger.

Team: VĂ©ronique Baar, Mijke Rummens, Jackelien Top en eerder: Jet Vermaning

Beeld nieuwspagina: Artists impression van aanzicht met nieuwe, transparante dakopbouw en doorkijk naar de nieuwe Statenzaal. Beeld: Provincie Zuid-Holland.

Bouwbezoek aan het Provinciehuis | Foto: provincie Zuid-Holland. /// Construction visit to the Provincial House | Photograph: Province of South-Holland.
News

Hoogtepunten uit de collectie bij Provincie Zuid-Holland

24/02/22