Fietsen ‘De Paris à Amsterdam’

Ghislaine

In Nieuws Posted

In 1811 trok Napoleon Bonaparte in een koets met acht paarden van Parijs naar Amsterdam. Hij ergerde zich aan de modderige wegen in Nederland en besloot een verharde weg aan te laten leggen. In 1813 was de ‘Route Impériale 2’ of ‘De Paris à Amsterdam’ gereed, een vier meter brede rijbaan verhard met klinkers en beschut door bomenrijen, als onderdeel van de weg Breda-Gorinchem-Utrecht-Amsterdam. Tolhuisjes en herbergen volgden later langs de route.

Voor de Provincie Utrecht is het beleefbaar maken van historische infrastructuur één van de hoofdpunten in het erfgoedbeleid. In het mobiliteitsbeleid is het faciliteren van doorfietsroutes een belangrijk speerpunt: door bestaande fietspaden te verbeteren en aan elkaar te verbinden wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden de fiets te pakken.

In de te realiseren doorfietsroute Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein komen erfgoed en mobiliteit samen: de ‘Route Impériale 2’ en de doorfietsroute vallen deels samen. De komende periode verkent QKunst namens de provincie de mogelijkheden de historische route van Napoleon te verbeelden langs de doorfietsroute door een kunstenaar of ontwerper te betrekken.

Team: Véronique Baar, ondersteuning verkenning route & fotografie Mijke Rummens

Beeld nieuwspagina: Ter hoogte van de voormalige ‘Persil’ fabriek in Nieuwegein buigen de doorfietsroute en de Route Impériale no 2 weer van elkaar af. Foto: de Persilfabriek in ongeveer 1937, Usine.

Alle rijkswegen vanuit de hoofdstad van het keizerrijk, Parijs, met rechtsboven route no2 naar Amsterdam | Beeld: publicatie ‘Over historische wegen’ (Roland Blijdenstijn, Kees Volkers). /// All the imperial roads from the capital of the empire, Paris, with on the right, above, route no 2 to Amsterdam | Image: publication 'On historical roads' (Roland Blijdenstijn, Kees Volkers).
News

Fietsen ‘De Paris à Amsterdam’

24/02/22