• Kunst in opdracht

Over Kunst in opdracht

Projectontwikkelaars, consortia, bedrijven of stichtingen zijn steeds vaker opdrachtgever van kunst in de openbare ruimte. QKunst heeft ervaring met kunst in opdracht voor uiteenlopende opdrachtgevers. Vaak is (ver)bouw de aanleiding kunst te realiseren.

 

QKunst begeleidt het formuleren van de opdracht, draagt kunstenaars of vormgevers voor en begeleidt het gehele proces, van ontwerp tot realisatie en beheer. Daarbij besteden we veel aandacht aan de uitwisseling van ideeën tussen de betrokken partijen, zodat de kunstenaar de artistieke ruimte behoudt om een bijzonder kunstwerk te realiseren én er gebouwd wordt aan draagvlak voor de kunst.

 

Speciaal voor mogelijke opdrachtgevers die nog niet of beperkt bekend zijn met kunst in opdracht ontwikkelden we de handout ‘Kunst in beeld’. Heeft u hier belangstelling voor? Neem dan contact met ons op

 

Kunstwerken in slideshow: Willehad Eilers | Nicolas Dings | Hester Oerlemans

Kromhout Kazerne

De Kromhout Kazerne in Utrecht werd in 2011 opgeleverd. Online galerie ArtOlive verzorgde in opdracht van ISS Facility Services voor het consortium Komfort alle kunst op het kazerneterrein, waaronder vijf grootschalige kunstopdrachten.

 

ArtOlive vroeg QKunst om deze opdrachten inhoudelijk te begeleiden: het formuleren van de uitgangspunten, het selecteren van kunstenaars, het met de kunstcommissie beoordelen van de ontwerpen en de communicatie rond het project. Alles in nauwe samenwerking met toenmalig Meyer en Van Schooten Architecten. Wilt u meer weten? Vraag bij ons de publicatie op over kunst voor de Kromhout Kazerne: ‘Geen dagelijkse kost’.

Lokale Rabobanken

QKunst is preferred partner van de Rabobank. Voor een aantal kantoren van lokale Rabobanken is kunst in opdracht vervaardigd. QKunst droeg passende kunstenaars voor en begeleidde de kunstopdrachten van concept tot en met realisatie.

 

In het werk dat kunstenaar Saskia Noor van Imhoff (1982), maakte voor het kantoor in Nunspeet, komen vormen uit de lokale klederdracht geabstraheerd terug in de installatie bestaand uit sculpturen in brons, hout en gips, fotografie en een wandkleed geweven bij het Textielmuseum in Tilburg. Saskia Noor van Imhoff exposeerde sinds haar opdracht van de Rabobank onder meer in het Stedelijk Museum Amsterdam, Kunsthal Rotterdam en de Hermitage Amsterdam.

Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet

Het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet wilde leven en werk van François Adriaan Molijn (1853-1912) eren door middel van een kunstwerk. De Rotterdammer Molijn stichtte de Veluvine verffabriek in Nunspeet. Hij was een bevlogen ondernemer, die banen, onderwijs, woningen en sociale voorzieningen creëerde in Nunspeet. Als locatie voor de hommage koos het fonds het terrein van Cultureel Centrum Veluvine.

 

QKunst begeleidde de inrichting van de procedure, de opdrachtformulering en de voorselectie van kunstenaars. In de kunstcommissie waren ook leerlingen van de aanpalende scholengemeenschap vertegenwoordigd. Na de presentatie van drie ontwerpen aan de inwoners van Nunspeet koos de commissie voor het ontwerp van Nicolas Dings (1953), die een iconisch portret van Molijn combineert met historische verhalen over de sociaal maatschappelijke betekenis van de ondernemer.