Kunst in opdracht

QKunst begeleidt kunstopdrachten in de openbare ruimte, van ontwerp tot aan realisatie en beheer. Dit doen we onder andere voor projectontwikkelaars, bedrijven, overheden en stichtingen. We adviseren bij de procesinrichting en opdrachtformulering en dragen passende kunstenaars voor.

QKunst volgt de ontwikkelingen in de kunstwereld op de voet. Ons team bezoekt geregeld kunstacademies, tentoonstellingen en presentaties in binnen- en buitenland om kunstenaars te scouten voor lopende en toekomstige opdrachten. In elk proces stellen we gedeelde uitgangspunten tussen alle betrokken partijen voorop. Op die manier bieden we de kunstenaar de benodigde artistieke vrijheid en vergroten we tegelijkertijd het draagvlak voor hedendaagse kunst.

kunst-in-opdracht-TECHNISCHE-UNIVERSITEIT-DELFT-tu

TU Delft Campus | Foto: Siebe Swart

Technische Universiteit Delft

Voor de Technische Universiteit Delft inventariseerden we de kunstcollectie en formuleerden beleid rondom beheer en behoud. In dialoog met erfgoed-, vastgoed- en facilitair medewerkers en studenten ontwikkelden we nadien een langetermijnvisie voor uitbreiding van de collectie: ‘Living campus, living art’, waarmee middelen werden geborgd voor tenminste 10 jaar. Dagelijkse zorg voor de collectie is sindsdien in handen van een aangestelde curator.

De komende decennia wil de universiteit in wisselwerking met een grootschalige campusontwikkeling toekomstbestendige kunstwerken realiseren die reflecteren op wetenschap en technologie. Bij wijze van pilot ontwikkelen kunstenaars samen met studenten in een vijver op de campus een kunstwerk rondom ecologie en biodiversiteit.

kunst-in-opdracht-a12

Monument voor de Waterlinie | Gijs Van Vaerenbergh | Foto: Johnny Umans

Provincie Utrecht

In opdracht van Provincie Utrecht verzorgde QKunst tussen 2018 en 2021 de projectbegeleiding voor een kunstwerk langs de A12. Met ‘Monument voor de Waterlinie’ verbeeldt kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh een sluis, opgebouwd uit stalen kokers.

Het imposante werk vestigt de aandacht van passanten op het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, inmiddels UNESCO Werelderfgoed. De kunstopdracht was een initiatief van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en werd mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht en BPD Cultuurfonds.

kunst-in-opdracht-kazerne

Bullet | Ram Katzir | Foto: Jannes Linders

Kromhout Kazerne

De Kromhout Kazerne in Utrecht is zowel de thuisbasis van 3500 defensiemedewerkers, als van vijf in het oog springende kunstwerken. Deze werden gerealiseerd in opdracht van consortium Komfort (waaronder Ballast Nedam en Strukton).

QKunst formuleerde de uitgangspunten, selecteerde de kunstenaars, beoordeelde de ontwerpen met de kunstcommissie en verzorgde de communicatie. Zorgvuldige samenwerking met de architecten was essentieel, om binnen de randvoorwaarden van het ontwerp en het bouwproces de ruimte voor het artistieke proces te waarborgen.

Andere opdrachtgevers