• Kunst in opdracht

Over Kunst in opdracht

Projectontwikkelaars, consortia, bedrijven of stichtingen zijn steeds vaker opdrachtgever van kunst in de openbare ruimte. QKunst heeft ervaring met kunst in opdracht voor uiteenlopende opdrachtgevers. Vaak is (ver)bouw de aanleiding kunst te realiseren.

 

QKunst begeleidt het formuleren van de opdracht, draagt kunstenaars of vormgevers voor en begeleidt het gehele proces, van ontwerp tot realisatie en beheer. Daarbij besteden we veel aandacht aan de uitwisseling van ideeën tussen de betrokken partijen, zodat de kunstenaar de artistieke ruimte behoudt om een bijzonder kunstwerk te realiseren én er gebouwd wordt aan draagvlak voor de kunst.

 

Speciaal voor mogelijke opdrachtgevers die nog niet of beperkt bekend zijn met kunst in opdracht ontwikkelden we de handout ‘Kunst in beeld’. Heeft u hier belangstelling voor? Neem dan contact met ons op.

 

Kunstwerken in slideshow: Willehad Eilers | Nicolas Dings | Hester Oerlemans

Kunstwerk langs de A12

Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Gemeente Houten, Gemeente Nieuwegein en Recreatie Midden-Nederland hebben het initiatief genomen een kunstwerk te realiseren aan de A12, ter hoogte van Laagraven en op het recreatieterrein beheerd door Down Under.

 

Het werk zal de aandacht vestigen op de bijzondere geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die nu nog in het landschap besloten ligt – voor de ruim 225.000 automobilisten die dagelijks van de A12 gebruikmaken, voor fietsers en wandelaars komende uit Lunetten, en voor sportieve recreanten en festivalgangers in het gebied zelf. Aanleiding is de beoogde UNESCO nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. QKunst begeleidt het traject, dat zich in de ontwerpfase bevindt.

Kunstwerk in tunnel bij Vechten

De Gemeente Bunnik is een kunstwerk rijker. Op 14 oktober 2020 werd het werk van Bart Lunenburg aan de flanken van een tunnel voor fietsers, wandelaars en automobilisten bij buurtschap Vechten onthuld. De tunnel ligt op het kruispunt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes. De opdracht was de tunnel beleefbaar te maken als poort tot dit unieke gebied.

 

‘Levende Linies’ maakt de historische omgeving van het tunneltje zichtbaar. Aan de zijde van het Waterliniemuseum is de Nieuwe Hollandse Waterlinie verbeeld door middel van maquettes van de verschillende typen groepsschuilplaatsen. Aan de zijde van het buurtschap Vechten zijn Romeinse wachttorens verbeeld.

 

Het ontwerp van Bart Lunenburg (Utrecht, 1995) werd begin 2019 gekozen door de begeleidingscommissie. De kunstenaar werkte vervolgens in overleg met Provincie Utrecht, Gemeente Bunnik en Rijkswaterstaat zijn ontwerp verder uit en werd daarbij begeleid door QKunst. Ook maakte hij bij zijn werk een begeleidende publicatie.

Lokale Rabobanken

QKunst is preferred partner van de Rabobank. Voor een aantal kantoren van lokale Rabobanken is kunst in opdracht vervaardigd. QKunst droeg passende kunstenaars voor en begeleidde de kunstopdrachten van concept tot en met realisatie.

 

In het werk dat kunstenaar Saskia Noor van Imhoff (Mission, Canada, 1982), maakte voor het kantoor in Nunspeet, komen vormen uit de lokale klederdracht geabstraheerd terug in de installatie bestaand uit sculpturen in brons, hout en gips, fotografie en een wandkleed geweven bij het Textielmuseum in Tilburg. Saskia Noor van Imhoff exposeerde sinds haar opdracht van de Rabobank onder meer in het Stedelijk Museum Amsterdam, Kunsthal Rotterdam en de Hermitage Amsterdam.

Kromhout Kazerne

De Kromhout Kazerne in Utrecht werd in 2011 opgeleverd. Online galerie ArtOlive verzorgde in opdracht van ISS Facility Services voor het consortium Komfort alle kunst op het kazerneterrein, waaronder vijf grootschalige kunstopdrachten.

 

ArtOlive vroeg QKunst om deze opdrachten inhoudelijk te begeleiden: het formuleren van de uitgangspunten, het selecteren van kunstenaars, het met de kunstcommissie beoordelen van de ontwerpen en de communicatie rond het project. Alles in nauwe samenwerking met toenmalig Meyer en Van Schooten Architecten. Wilt u meer weten? Vraag bij ons de publicatie op over kunst voor de Kromhout Kazerne: ‘Geen dagelijkse kost’.

Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet

Het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet wilde leven en werk van François Adriaan Molijn (1853-1912) eren door middel van een kunstwerk. De Rotterdammer Molijn stichtte de Veluvine verffabriek in Nunspeet. Hij was een bevlogen ondernemer, die banen, onderwijs, woningen en sociale voorzieningen creëerde in Nunspeet. Als locatie voor de hommage koos het fonds het terrein van Cultureel Centrum Veluvine.

 

QKunst begeleidde de inrichting van de procedure, de opdrachtformulering en de voorselectie van kunstenaars. In de kunstcommissie waren ook leerlingen van de aanpalende scholengemeenschap vertegenwoordigd. Na de presentatie van drie ontwerpen aan de inwoners van Nunspeet koos de commissie voor het ontwerp van Nicolas Dings (1953), die een iconisch portret van Molijn combineert met historische verhalen over de sociaal maatschappelijke betekenis van de ondernemer.