• Kunst in opdracht

Over Kunst in opdracht

Projectontwikkelaars, consortia, bedrijven of stichtingen zijn steeds vaker opdrachtgever van kunst in de openbare ruimte. QKunst heeft ervaring met kunst in opdracht voor uiteenlopende opdrachtgevers. Vaak is (ver)bouw de aanleiding kunst te realiseren.

 

QKunst begeleidt het formuleren van de opdracht, draagt kunstenaars of vormgevers voor en begeleidt het gehele proces, van ontwerp tot realisatie en beheer. Daarbij besteden we veel aandacht aan de uitwisseling van ideeën tussen de betrokken partijen, zodat de kunstenaar de artistieke ruimte behoudt om een bijzonder kunstwerk te realiseren én er gebouwd wordt aan draagvlak voor de kunst.

 

Speciaal voor mogelijke opdrachtgevers die nog niet of beperkt bekend zijn met kunst in opdracht ontwikkelden we de handout ‘Kunst in beeld’. Heeft u hier belangstelling voor? Neem dan contact met ons op.

 

Kunstwerken in slideshow: Willehad Eilers | Nicolas Dings | Hester Oerlemans

Kunstwerk langs de A12

Een sluis die als het ware uit het landschap omhooggetild is. Dit nieuwe kunstwerk van kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh (BE) is sinds kort te zien op het talud dat langs de A12 loopt. Het kunstwerk staat op een strategische locatie bij de fietsbrug en vlakbij afslag Laagraven en knooppunt Lunetten en vestigt de aandacht van fietsers, wandelaars en automobilisten op het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Laagraven, dat recent uitgeroepen is tot UNESCO Werelderfgoed.

 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie vormt samen met de Stelling van Amsterdam, dat al werelderfgoed is, de Hollandse Waterlinies. Met de sluizen van het waterlinie-verdedigingssysteem konden stroken land onder water worden gezet, ofwel ‘geïnundeerd’, om de vijand tegen te houden. Kunstenaarsduo Gijs van Vaerenbergh heeft dit vormgegeven met hun kunstwerk dat is opgebouwd uit één component, een stalen koker.

 

Monument voor de Waterlinie is op initiatief van Recreatieschap Stichtse Groenlanden mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en BPD Cultuurfonds, in samenwerking met Down Under, gemeenten Houten en Nieuwegein. QKunst begeleidde het traject.

Kunstwerk langs spoor in Helmond

Soms neemt QKunst zelf het initiatief tot een kunstopdracht. Zo besloten we voor ons 15-jarig bestaan met kunst te trakteren. We gaven drie schetsontwerpen cadeau voor een locatie die het publiek kon aandragen. Dat werden het Van Gend & Loosgebouw in de Spoorzone in Helmond; Long Street in de wijk Soweto, Johannesburg; en de Ritakerk in Amsterdam-Noord.

 

In Helmond maakte Gino Bud Hoiting (Utrecht, 1984) een ontwerp voor de ruim 100 meter lange wand van het Van Gend & Loosgebouw in de Spoorzone. Bud Hoiting liet zich inspireren door de collecties van het EDAH Museum en het Draaiorgelmuseum, die zich beiden in het gebouw vestigden. De kunstenaar werd in de opdracht uitgenodigd de verhalen van beide collecties in de bredere context te plaatsen van het arbeidersleven in Helmond, in verleden en heden.

 

De betrokken partijen waren zo enthousiast dat ze op zoek gingen naar financiering om het werk te realiseren en dat lukte. Het resultaat is een bijzondere lijntekening in zwart en wit, die een dag uit het leven verbeeldt van een Helmonds stel in de jaren ’30 / ’40 van de vorige eeuw. De muurschildering is te beleven vanuit de trein én vanaf het perron.

Muurschildering van Gino Bud Hoiting in Helmond | Foto: Gino Bud Hoiting
Kunstwerk in tunnel bij Vechten

De Gemeente Bunnik is een kunstwerk rijker. Op 14 oktober 2020 werd het werk van Bart Lunenburg aan de flanken van een tunnel voor fietsers, wandelaars en automobilisten bij buurtschap Vechten onthuld. De tunnel ligt op het kruispunt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes. De opdracht was de tunnel beleefbaar te maken als poort tot dit unieke gebied.

 

‘Levende Linies’ maakt de historische omgeving van het tunneltje zichtbaar. Aan de zijde van het Waterliniemuseum is de Nieuwe Hollandse Waterlinie verbeeld door middel van maquettes van de verschillende typen groepsschuilplaatsen. Aan de zijde van het buurtschap Vechten zijn Romeinse wachttorens verbeeld.

 

Het ontwerp van Bart Lunenburg (Utrecht, 1995) werd begin 2019 gekozen door de begeleidingscommissie. De kunstenaar werkte vervolgens in overleg met Provincie Utrecht, Gemeente Bunnik en Rijkswaterstaat zijn ontwerp verder uit en werd daarbij begeleid door QKunst. Ook maakte hij bij zijn werk een begeleidende publicatie.

Kunstwerk van Bart Lunenberg op de tunnel bij Vechten. | Foto: Bart Lunenburg
Artist residency in Johannesburg

In het kader van 15-jaar QKunst ging kunstenaar Yasser Ballemans (Breda, 1981) in oktober 2019 naar Johannesburg voor een residency van twee weken in Longstreet, Soweto. In tegenstelling tot de andere locaties die in aanmerking kwamen voor een schetsontwerp (het Van Gend & Loosgebouw in Helmond en de Ritakerk in Amsterdam Noord), is in Soweto voor een residency gekozen vanwege de aard van de locatie.

 

Locatie Longstreet bestaat namelijk uit twee plekken en de sociale verbinding daartussen: aan de ene kant van de straat ligt een basisschool, aan de overkant een kerk. In de kerk komen dagelijks gogo’s (oma’s) en umkhulu’s (opa’s) bijeen, zij organiseren samen met het schoolbestuur nieuwe structuren die het leven van jonge kinderen kunnen verbeteren.

 

Tijdens zijn verblijf werkte Yasser intensief samen met de ouderen en kinderen. In workshops en bijeenkomsten verkende hij met hen de mogelijkheden voor een kunstwerk van meer permanente aard. Dit leidde tot een schetsontwerp dat enthousiast is ontvangen door de betrokken partijen, die nu op zoek zijn naar financiering om het te realiseren.

Long Street in de wijk Soweto, Johannesburg | Foto: Christi Sa
Kromhout Kazerne

De Kromhout Kazerne in Utrecht werd in 2011 opgeleverd. Online galerie ArtOlive verzorgde in opdracht van ISS Facility Services voor het consortium Komfort alle kunst op het kazerneterrein, waaronder vijf grootschalige kunstopdrachten.

 

ArtOlive vroeg QKunst om deze opdrachten inhoudelijk te begeleiden: het formuleren van de uitgangspunten, het selecteren van kunstenaars, het met de kunstcommissie beoordelen van de ontwerpen en de communicatie rond het project. Alles in nauwe samenwerking met toenmalig Meyer en Van Schooten Architecten. Wilt u meer weten? Vraag bij ons de publicatie op over kunst voor de Kromhout Kazerne: ‘Geen dagelijkse kost’.

Kunstwerk van Giny Vos in opdracht van ArtOlive vervaardigd voor Defensie | Foto: Jannes Linders