• Collectiemanagement

Over collectiemanagement

QKunst voert collectiemanagement op basis van een inventarisatie en analyse van de bestaande collectie, met behulp van de QKunst collectiemanagementapplicatie. Daarbij hebben we oog voor alle waarden die een collectie in zich draagt – denk aan artistieke waarde en financiële waarde, maar bijvoorbeeld ook aan relatiewaarde. De waarden leggen we vast in een speciaal daartoe ontwikkeld model, ‘Waarde in Beeld’.

 

Soms nemen we het gehele collectiemanagement uit handen, soms slechts een onderdeel – bijvoorbeeld advies bij het ontwikkelen en realiseren van een depot, het begeleiden van een restauratietraject of een aankoopronde, het herinrichten van een pand met kunst.

 

Professioneel collectiemanagement bestaat niet alleen uit het formuleren van beleid en het inventariseren, beheren en presenteren van kunst, maar ook uit het verzamelen en ontzamelen in het kader van collectiemobiliteit. Ontzamelen is één van onze specialismen. Zo realiseerden we succesvolle herplaatsingen bij musea voor onze opdrachtgevers. Benieuwd naar de waarde(n) van uw collectie, neem dan contact met ons op.

 

Kunstwerken in slideshow: Guido Goedheer | Koen Taselaar

Alliander

Alliander beheert een kunstcollectie die nauw verweven is met de geschiedenis van de organisatie. Na een inventarisatie van de verzameling verkende QKunst met Alliander de wederzijdse versterking van kunst en organisatie. Dit leidde tot een bijzonder inrichtingsconcept, ontwikkeld door ontwerpbureau Trapped in Suburbia, waarbij de verbinding tussen verleden en heden en tussen kunst en interieur centraal staat.

 

Het duurzaam hergebruik van kunst sluit aan bij het circulaire gedachtegoed waarmee Alliander en COARE Architectuur alle vestigingen van Alliander renoveerden. Sinds de oplevering van alle 13 locaties ondersteunt QKunst Alliander bij het beheer en behoud van de collectie via de QKunst collectiemanagementapplicatie.

Lokale Rabobanken

QKunst is preferred partner van Rabobank voor kunstadvies aan lokale banken. Het advies kan betrekking hebben op het aankopen van kunst of het geven van een opdracht, op het selecteren en afstoten van kunst, op het extern opslaan of op het herinrichten van panden met werken uit de lokale collecties.

 

Na inventarisatie van de collectie en begeleiding van de uitvoering van het advies-op-maat blijft de collectie met vragenmodule digitaal toegankelijk voor de servicemanagers. Desgewenst voert QKunst jaarlijks een controleronde uit op standplaats en fysieke conditie van de werken.

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland bezit een kunstcollectie die sterk verbonden is met het werkgebied. QKunst begeleidt de provincie bij het ontwikkelen van inrichtingsplannen, adviseert bij het opslaan, taxeren, restaureren en ontsluiten van de collectie en bij het organiseren van exposities.

 

Daarnaast begeleidt QKunst het aanscherpen van het collectieprofiel en het afstoten van niet langer passende kunstwerken, binnen de kaders van de LAMO en de Erfgoedwet. QKunst werkt in de uitvoering nauw samen met de interne provinciale kunstcommissie.