• Collectiemanagement

Over collectiemanagement

Veel organisaties hebben in de loop der jaren kunstcollecties opgebouwd. In de huidige transparante kantoorgebouwen is niet altijd meer ruimte om de gehele collectie te plaatsen. Dit biedt enerzijds kansen om naar nieuwe manieren te zoeken om de bestaande kunst te presenteren, anderzijds ontstaat er meer ruimte voor andere vormen van kunst, zoals exposities, opdrachten of performances.

 

Wij starten een project bij voorkeur met een inventarisatie van de bestaande collectie. Vervolgens bekijken we of het profiel van de collectie kan worden aangescherpt om de samenhang, de onderscheidende kwaliteit en de verbinding met de organisatie verder te vergroten. Stukken die niet langer in de collectie passen worden zorgvuldig afgestoten. Voor de aangescherpte kerncollectie ontwikkelen we een vernieuwend herplaatsingsconcept, al dan niet in dialoog met wisselende exposities of de realisatie van kunst in opdracht. De collectie kan in onze applicatie worden beheerd.

 

Kunstwerken in slideshow: Guido Goedheer | Koen Taselaar

Alliander

Alliander beheert een kunstcollectie die nauw verweven is met de geschiedenis van de organisatie. In verband met de renovatie van alle vestigingen wilde Alliander zich heroriënteren op de samenstelling en inzet van de collectie. Na een inventarisatie van de bestaande collectie begeleidde QKunst een stakeholdersmeeting om de wederzijdse versterking van kunst en organisatie te verkennen.

 

Dit leidde tot een kunstbeleid waarin een bijzondere herplaatsing van de kunst ruim baan krijgt. Met advies van QKunst selecteerde Alliander ontwerpbureau Trapped in Suburbia om dit plaatsingsconcept te ontwikkelen. De verbinding tussen verleden en heden en tussen kunst en interieur staan hierin centraal. In de communicatie wordt aandacht besteed aan de couleur locale van de collectie. Het duurzaam hergebruik van kunst sluit aan bij het circulaire gedachtegoed waarmee Alliander en COARE Architectuur alle renovaties uitvoeren.

Lokale Rabobanken

QKunst is preferred partner van Rabobank Kunstzaken voor kunstadvies aan lokale Rabobanken. Momenteel is een groot deel van de lokale banken aan het reorganiseren. Dat heeft gevolgen voor de opgebouwde kunstcollecties. Om inzicht te krijgen in de collecties inventariseert en waardeert QKunst de verschillende verzamelingen, om vervolgens te komen tot een advies op maat voor elke individuele bank.

 

Speciaal voor inventarisaties ontwikkelde QKunst een collectiebeheerapplicatie. Dit maakt de collecties beter toegankelijk en doorzoekbaar. Bovendien biedt de applicatie de beheerder de mogelijkheid zelf locaties te wijzigen en vragen te stellen bij kunstwerken uit de verzameling.

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland bezit een kunstcollectie die sterk verbonden is met het werkgebied. Met het oog op een aanstaande verbouwing en veranderingen binnen de organisatie wilde de provincie een kunstbeleid ontwikkelen. Daarvoor moest de omvangrijke kunstcollectie eerst geïnventariseerd en gedigitaliseerd worden. Hiervoor deed de provincie een beroep op QKunst.

 

Inmiddels begeleidt QKunst de provincie bij het uitvoeren van het kunstbeleid: het ontwikkelen van inrichtingsplannen, adviseren bij het taxeren, restaureren en ontsluiten van de kerncollectie en bij het organiseren van exposities. Daarnaast begeleidt QKunst het aanscherpen van het collectieprofiel en het afstoten van niet langer passende kunstwerken, binnen de kaders van de LAMO en de Erfgoedwet. QKunst werkt in de uitvoering nauw samen met de interne provinciale kunstcommissie.