Mailchimp Campaigns Manager works better with: Bypass Iframe Height Limit

QKunst | Ruimte voor kunst
Ruimte voor kunst

Ruimte bieden aan het onverwachte

We komen dagelijks in aanraking met kunst, al hebben we dat niet altijd in de gaten. Kunst kan groots en meeslepend zijn, recht voor z’n raap en onontkoombaar. Maar het kan ook subtiel en discreet zijn. Als een vluchtige ontmoeting, een korte aanraking. Ruimte bieden aan kunst betekent ruimte bieden aan het onverwachte.

Diensten

Al vijftien jaar begeleidt QKunst bedrijf en overheid bij het formuleren en uitvoeren van kunstbeleid, het inventariseren, waarderen, presenteren, beheren, verzamelen en ontzamelen van kunst en het ontwikkelen van kunst in opdracht. In al ons werk, of het nu gaat om collectiemanagement, kunst in opdracht of kunst en infrastructuur, gaat hedendaagse kunst in dialoog met passanten.